Skip links
Main content

Transparency index

Transparantie benchmark Matrix (Dutch only)

De hieronder getoonde transparantiebenchmark matrix is opgesteld op basis van de vragen welke in 2013 gesteld werden over de verslaglegging over 2012. De matrix is een inhoudsopgave en beantwoordings mechanisme ineen. Deze is bedoeld als handreiking voor de lezer welke volgens de principes van de Transparantiebenchmark vergelijkingen wil maken met andere organisaties.   

Als u meer informatie wilt over de Transparantiebenchmark, verwijzen wij naar de speciale website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: http://www.transparantiebenchmark.nl/ 

Jaarlijks worden hier in het vierde kwartaal vergelijkende scores getoond van alle deelnemende organisaties over de rapportages uit het voorgaande rapportage jaar.  

In 2010 nam FMO voor het eerst deel aan de Transparantiebenchmark: http://www.transparantiebenchmark.nl/bedrijven/159/2010